Wizualizacja złożenia

Wizualizacja złożenia zawiera różne sposoby wyświetlania i sortowania komponentów złożenia na liście oraz w obszarze graficznym.

Można sortować listę według jednej właściwości na raz lub utworzyć bardziej złożone scenariusze sortowania zawierające kilka różnych właściwości. W narzędziu tym dostępne są takie podstawowe obliczone dane liczbowe, jak objętość, objętość i masa komponentu. Dodatkowo, można tworzyć dostosowane kryteria, które są zależne od kilku wartości liczbowych. Jeśli w plikach komponentów zdefiniowano takie nieobliczone właściwości, jak np. Sprzedawca lub Stan, to możliwy jest dostęp do tych właściwości w celu modyfikacji i sortowania. Dostępne są również właściwości pochodzące z aplikacji SOLIDWORKS Sustainability.

W obszarze graficznym, oprogramowanie przypisuje kolory do komponentów w oparciu o wartość właściwości, według której następuje sortowanie. Kolory te pomagają zwizualizować względne wartości danej właściwości dla każdego z komponentów.

Można edytować materiały komponentu i inne właściwości nienumeryczne, bezpośrednio z listy.

Te informacje listy można zapisać w odrębnym pliku, takim jak np. arkusz kalkulacyjny Microsoft® Excel® lub plik tekstowy.