Widoki rozstrzelone w złożeniach

Widok rozstrzelony pokazuje rozłożenie komponentów złożenia, ale rozmieszczonych w taki sposób, aby pokazać ich dopasowanie w złożeniu.

Widoki rozstrzelone tworzymy w drodze wybierania i przeciągania części w obszarze graficznym, tworząc jeden lub więcej kroków rozstrzelenia. W widokach rozstrzelonych możemy:
  • Równomiernie rozmieścić rozstrzelone stosy komponentów (elementy konstrukcyjne, podkładki itp.).
  • Promieniowo rozstrzelić komponenty względem osi.
  • Przeciągnąć i automatycznie rozmieścić wiele komponentów.
  • Dołączyć nowy komponent do istniejących kroków rozstrzelenia innego komponentu. Jest to użyteczne w przypadku dodawania nowej części do złożenia, które już posiada widok rozstrzelony.
  • Jeżeli podzespół posiada widok rozstrzelony, można wykorzystać ten widok ponownie w złożeniu wyższego poziomu.
  • Dodać linie rozstrzelenia, aby wskazać relacje komponentów.
Gdy złożenie jest rozstrzelone, nie można dodawać wiązań do złożenia.

explode_oil_pump.gif