Drzewo operacji FeatureManager w złożeniu

Drzewo operacji FeatureManager wyświetla następujące elementy dla złożeń:

  • Złożenie najwyższego poziomu (pierwszy element)
  • Różne foldery, na przykład Adnotacje i Wiązania
  • Płaszczyzny i początek układu współrzędnych złożenia
  • Komponenty (podzespoły i indywidualne części)
  • Operacja złożenia (wycięcia i otwory) oraz szyki komponentów
  • Zgrupowane komponenty

Każdy z komponentów można rozwinąć aby przejrzeć jego szczegóły klikając znak obok nazwy tego komponentu. Aby zwinąć wszystkie elementy w drzewie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w drzewie i wybrać Zwiń elementy.

Ten sam komponent może zostać użyty wielokrotnie w ramach złożenia. Dla każdego wystąpienia komponentu w złożeniu, przyrostek <n> jest zwiększany.

Komponent w drzewie operacji FeatureManager może posiadać przedrostek, który dostarcza informacji o stanie jego relacji z innymi komponentami. Występują następujące przedrostki:

(-) Niedodefiniowany
(+) Przedefiniowany
(f) Nieruchome
(?) Nie rozwiązany

Brak przedrostka oznacza, że pozycja komponentu jest całkowicie zdefiniowana. Patrz: Błędy wiązania, aby uzyskać więcej informacji na temat symboli wiązania i komunikatów o błędach.