Ikony wiązań w drzewie operacji FeatureManager

Poniższe ikony w folderze Wiązania wskazują na typ wiązania.

  Typ wiązania   Typ wiązania
Kąt Zablokuj do szkicu
Pas Równoległy
Krzywka Wiązanie ścieżki
Wspólne Prostopadle
Koncentrycznie Centrum profilów
Odległość sześciokąta &Mechanizm zębatkowy
Koła zębate Śrubowe
Zawias Szczelina
Ustalone Symetryczna
Limit, Kąt Styczne
Limit, Odległość Połączenie uniwersalne
Liniowa/Złączka liniowa Szerokość
Zablokuj    
Ikona wskazuje wiązania, które leżą na drodze do ziemi. Wiązania te utrzymują część w pozycji względem początku układu współrzędnych złożenia.