Elastyczne podzespoły

Domyślnie utworzony podzespół jest sztywny. W obrębie złożenia rodzica podzespół zachowuje się jako pojedynczy element i jego komponenty nie poruszają się względem siebie. Podzespoły można uczynić elastycznymi. Pozwala to na przenoszenie indywidualnych komponentów podzespołu w ramach złożenia rodzica.

Przykładem korzyści płynących z tej funkcji jest ruch komponentów podzespołu tłoka w złożeniu silnika. Możliwe jest przemieszczanie indywidualnych komponentów tłoka przy jednoczesnym ich grupowaniu jako podzespół.

Należy pamiętać o następujących zagadnieniach w odniesieniu do podzespołów elastycznych:

Wiązania Wiązania w podzespole elastycznym są rozwiązywane jednocześnie z wiązaniami złożenia rodzica. Dlatego też przeniesienie lub obrócenie komponentu podzespołu nie narusza wiązań w podzespole lub jego rodzicu. Komponent porusza się tylko w stopniach swobody zgodnie z jego wiązaniami.
Wiele wystąpień Możemy wstawić więcej niż jedno wystąpienie danego podzespołu w tej samej konfiguracji rodzica. Niektóre wystąpienia mogą być sztywne, a inne elastyczne. Różne wystąpienia mogą mieć różne położenia komponentów podzespołu.

Uelastycznianie podzespołu

Aby uczynić podzespół elastycznym, należy:

 1. Kliknąć podzespół w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Właściwości komponentu .
 2. W oknie dialogowym, w obszarze Rozwiąż jako, wybrać Elastyczne, a następnie kliknąć OK.
  Opcja Elastyczne jest niedostęna dla podzespołów odciążonych.
  Okno dialogowe Właściwości komponentu umożliwia zmianę innych właściwości podzespołu. Jeśli podzespół ma być elastyczny, można po prostu kliknąć Ustaw podzespół jako elastyczny na kontekstowym pasku narzędzi.
  W drzewie operacji FeatureManager ikona zmienia się na , aby wskazać, że podzespół jest elastyczny.

Przełączanie między stanami elastycznymi i sztywnymi

Można przełączać pomiędzy opcjami stanu elastycznego i sztywnego dla podzespołów z paska skrótów podzespołów.

Aby zamienić sztywny podzespół na elastyczny, należy:

 1. Otworzyć złożenie, do którego należy sztywny podzespół.
 2. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć sztywny podzespół, a potem kliknąć Ustaw podzespół jako elastyczny .
  Aby ustawić podzespół elastyczny jako sztywny, kliknąć podzespół, a potem kliknąć Ustaw podzespół jako sztywny .

  Można również kliknąć Elastyczny lub sztywny (pasek narzędzi Złożenie).

  Dla modeli z wieloma konfiguracjami, metoda ta ma wpływ jedynie na aktywną konfigurację.