Błędy wiązania

Symbole wiązań i komunikaty o błędach wiązań w drzewie operacji FeatureManager

Ikona i komunikat o błędzie Wyjaśnienie Co zrobić
(Brak) Wiązanie nie ma problemu. Nie trzeba nic robić.
Typ wiązania jest wyświetlony jako nieaktywny (na szaro). Na przykład:

(Brak komunikatu o błędzie)

Wiązanie nie ma problemu. Jedna z części używanych w wiązaniu jest wygaszona, tak że wiązanie jest tymczasowo nieaktywne. Wiązanie będzie reaktywowane po przywróceniu części. Nie trzeba nic robić.

„To wiązanie przedefiniowuje złożenie. Należy rozważyć usunięcie niektórych z przedefiniowujących wiązań”.

lub

"To wiązanie nie może zostać rozwiązane. Należy rozważyć:
  • Usunięcie tego wiązania.
  • Przeniesienie złożenia bliżej do wymaganego rozwiązania poprzez przeciągnięcie.
  • Dodanie większej ilości wiązań, aby lepiej zdefiniować złożenie.
  • Zmianę schematu wiązania."
Możliwe powody:
  • Inne wiązanie w złożeniu próbuje naruszyć to wiązanie (problematyczne wiązanie ma symbol ).
  • Wiązanie i już istniejące wiązanie odległości lub kąta są zbędne względem siebie.
  • Wiązanie próbuje przemieścić komponent, który jest unieruchomiony.
Należy poszukać innych wiązań z symbolem . Jeżeli takowe istnieją, należy przyjrzeć się im ponieważ często to właśnie one powodują błąd.

Patrz Techniki rozwiązywania problemów wiązań.

Różne komunikaty. Na przykład:
   
„Jeden z elementów tego wiązania jest wygaszony, nieprawidłowy lub już nie istnieje”. Wiązanie jest nieaktualne ponieważ jeden z elementów (ściana, krawędź, płaszczyzna, itd.) nie istnieje już w modelu.

Przykład: Wiązania z nieaktualną geometrią

Jest to spowodowane edycją, wygaszeniem lub usunięciem operacji części lub zastąpieniem części inną częścią, która nie ma operacji z wiązania.
Wygaszenie całej części nie powoduje błędów.
Jeżeli dostępny jest podobny element, należy edytować wiązanie i wybrać nowy element lub użyć Naprawa wiązań. Patrz Menedżer właściwości PropertyManager Wiązane elementy.

W przeciwnym razie, należy usunąć wiązanie i utworzyć inne wiązanie dla wykonania tej samej funkcji.

„Walce nie są koncentryczne. Odległość pomiędzy środkami wynosi n mm”. Wiązanie to próbuje przenieść komponent w niemożliwy sposób, ponieważ komponent jest unieruchomiony lub powiązany przez inne wiązania. Patrz Techniki rozwiązywania problemów wiązań.