Ruch wzdłuż ścieżki

Wiązania ścieżki w badaniach ruchu

Można umieszczać wiązania ścieżki w badaniach Analiza ruchu.

Aby powiązać ruch komponentu złożenia ze ścieżką, należy:
 1. Wybrać Wstaw > Wiązanie .
 2. Zdefiniować wiązanie ścieżki dla komponentów.
 3. Wybrać kartę Badanie ruchu, a następnie Analiza ruchu jako Typ badania.
 4. Uwzględnić elementy badania ruchu, zależnie od potrzeb.

  Konieczne jest uwzględnienie elementu Napęd , Siła lub Grawitacja , aby wymusić ruch.

  Można zdefiniować ruch wzdłuż ścieżki za pomocą napędu wiązania ścieżki.
 5. Uruchomić badanie.

Definiowanie ruchu wzdłuż ścieżki

W badaniach Analiza ruchu można zdefiniować napęd wiązania ścieżki, aby określić wartości przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia podczas ruchu obiektu ścieżki wzdłuż ścieżki.

 1. W badaniu Analiza ruchu kliknąć Napęd .
 2. Dla Wiązania ścieżki , w części Wiązania w drzewie operacji FeatureManager, wybrać wiązanie ścieżki.
 3. W obszarze Ruch w ustawieniu Funkcja wybrać profil napędu.
  Aby zdefiniować profil napędu przy użyciu funkcji lub danych, należy kliknąć Wyrażenie, Punkty danych lub Segmenty.
 4. Wybrać opcje i kliknąć .
  Aby odwrócić kierunek napędu, w części Wiązania/Kierunek należy kliknąć Odwróć kierunek .