Kontakt komponentu

Można modelować kontakt komponentów w badaniu ruchu, gdy komponenty kolidują ze sobą, toczą się lub przesuwają się. Można również użyć kontaktu, aby powiązać części tak, by stykały się w całym zakresie analizy ruchu.

Kontakt w badaniu ruchu jest uwzględniany, aby zastosować siłę, która uniemożliwia przechodzenie komponentów przez siebie nawzajem podczas obliczeń ruchu:

Trójwymiarowy kontakt obiektu bryłowego

Można zdefiniować kontakt obiektu bryłowego pomiędzy zbiorem komponentów, bądź zdefiniować kontakt pomiędzy dwiema grupami komponentów.

Dwuwymiarowy kontakt krzywa-krzywa

Dla badań Analizy ruchu, kontakt krzywa-krzywa należy zdefiniować, gdy można wykorzystać krzywe do określenia kontaktu pomiędzy komponentami. Można również powiązać ciągły kontakt pomiędzy krzywymi podczas ruchu.

Dla badań Analizy ruchu, można uwzględnić siły tarcia poprzez właściwości materiału komponentu kiedy definiujemy kontakt komponentu. Alternatywnie, można bezpośrednio określić dynamiczne lub statyczne siły tarcia oraz właściwości sprężystości.