Analiza naprężeń dla ruchu

Przy dodanym SOLIDWORKS Simulation można wykonać analizę naprężenia, współczynnika bezpieczeństwa lub deformacji komponentów bez ustawiania obciążeń i warunków brzegowych. Wymagane obciążenia są uzyskane automatycznie z obliczonego badania Analizy ruchu.

Można użyć wyników analizy naprężenia, aby wyświetlić efekty obciążeń w ruchu na deformacje i naprężenia dla jednego lub więcej komponentów. Można obliczyć wyniki dla wyizolowanych czasów oraz zakresów czasów. Wyniki analizy naprężenia nie zmieniają wyników badania ruchu.

Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę naprężeń, można eksportować obciążenia w interesującym czasie do SOLIDWORKS Simulation i przeprowadzić połączoną analizę obiektu sztywnego-elastycznego.