Wprowadzenie do Badań ruchu

Badania ruchu są graficzną symulacją ruchu dla modeli złożeń modeli. W badaniu ruchu można uwzględnić właściwości wizualne takie jak oświetlenie oraz widok z kamery.

Badania ruchu nie zmieniają modelu złożenia ani jego właściwości. Symulują one i animują ruch zalecony dla modelu przez użytkownika. Można użyć wiązań SOLIDWORKS, aby ograniczyć ruch komponentów w złożeniu, gdy model jest w ruchu.

W badaniu ruchu można użyć drzewa MotionManager, interfejsu opartego na osi czasu, który zawiera następujące narzędzia badania:

Animacja (dostępne wraz z głównym produktem SOLIDWORKS).

Można użyć Animacji, aby animować ruch w złożeniach.

  • Można dodać napędy, aby sterować ruchem jednej lub więcej części w złożeniu.
  • Można ustawić pozycje komponentów złożenia w różnych punktach czasu przy użyciu punktów kluczowych. Animacja używa interpolacji dla zdefiniowania ruchu komponentów złożenia pomiędzy punktami kluczowymi.

Podstawowy ruch (dostępne wraz z głównym produktem SOLIDWORKS).

Można użyć Podstawowego ruchu dla przybliżenia wpływu napędów, sprężyn, styku i grawitacji na złożenia. Podstawowy ruch bierze pod uwagę masę przy obliczaniu ruchu. Obliczanie Podstawowego ruchu jest relatywnie szybkie, tak więc można używać jej do tworzenia animacji do celów prezentacji.

Analiza ruchu (dostępne z dodatkiem SOLIDWORKS Motion™ w SOLIDWORKS Premium)

Można użyć Analizy ruchu, aby prawidłowo symulować i analizować efekty elementów ruchu (włącznie z siłami, sprężynami, tłumikami i tarciem) na złożenie. Analiza ruchu używa zaawansowanych solverów i bierze przy obliczeniach pod uwagę właściwości materiałów oraz masę i bezwładność. Można również użyć Analizy ruchu, aby tworzyć wykresy symulacji dla dalszej analizy.

Ponadto można użyć paska narzędzi MotionManager, aby:
  • Zmienić punkt widzenia.
  • Wyświetlać właściwości.
  • Obliczyć rozprowadzalne, doskonałe do celów prezentacji animacje, ukazujące ruch złożenia.