Sztywne grupy

Można skrócić czas symulacji Analizy ruchu poprzez wybranie komponentów i zgrupowanie ich w sztywną grupę.

Sztywne grupy komponentów zachowują się jak pojedynczy komponent w obliczeniach ruchu:
  • Ruch pomiędzy komponentami w tej grupie jest ignorowany.
  • Wiązania pomiędzy komponentami w tej grupie są ignorowane.
  • Wszystkie komponenty grupy dodają się do masy i momentu bezwładności sztywnej grupy.
Można przeciągnąć komponenty, foldery lub podzespoły do i ze sztywnych grup.
Nie można przeciągnąć indywidualnych komponentów sztywnego podzespołu do sztywnej grupy.
Jeżeli sztywna grupa zawiera jeden unieruchomiony komponent, sztywna grupa jest uznawana za nieruchomą w obliczeniach ruchu.
Kiedy dodamy komponenty zawierające wiązania do sztywnych grup, wiązania są wyszczególnione w drzewie MotionManager pod sztywną grupą.

Dodawanie zawartości folderu do nowej sztywnej grupy

Aby dodać zawartość folderu w drzewie operacji menedżera FeatureManager do nowej grupy sztywnej, należy:

Kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać Przenieś zawartość do nowej sztywnej grupy.
Zorganizowanie komponentów w folderach przed utworzeniem sztywnych grup ułatwia zarządzanie sztywnymi grupami. Po usunięciu sztywnej grupy zawierającej folder, zawartość sztywnej grupy powraca do folderu.

Dodawanie komponentów do nowej sztywnej grupy

Aby dodać komponent lub podzespół do istniejącej sztywnej grupy, należy:

Kliknąć komponent lub podzespół prawym przyciskiem myszy w drzewie MotionManager i kliknąć Dodaj do nowej sztywnej grupy.
Aby dodać komponenty ze sztywnego złożenia do nowej sztywnej grupy, należy dodać podzespół do nowej sztywnej grupy.

Dodawanie komponentów do istniejących sztywnych grup

Aby dodać komponenty lub podzespoły do istniejącej sztywnej grupy, należy:

Przeciągnąć komponenty lub podzespoły na dowolny komponent sztywnej grupy.
Aby dodać komponenty ze sztywnego podzespołu do istniejącej sztywnej grupy, konieczne jest przeciągnięcie podzespołu sztywnego do tej grupy.

Usuwanie komponentów ze sztywnych grup

Po usunięciu komponentów ze sztywnej grupy, komponenty te powracają do swych pierwotnych lokalizacji w drzewie MotionManager.

Aby usunąć komponent ze sztywnej grupy, należy:

Przeciągnąć komponenty lub podzespoły:
  • Do ich pierwotnej lokalizacji w drzewie MotionManager
  • Do węzła wiązań lub do dowolnego elementu najwyższego poziomu drzewa MotionManager
  • Do zespołu najwyższego poziomu bądź do podzespołu lub komponentu najwyższego poziomu drzewa MotionManager
Komponenty z elastycznych podzespołów można przeciągać tylko do pierwotnego elastycznego podzespołu lub do złożenia najwyższego poziomu.
Można usunąć wszystkie komponenty ze sztywnej grupy bez usuwania tej grupy z drzewa MotionManager.

Usuwanie sztywnych grup

Aby usunąć sztywną grupę, należy:

Kliknąć sztywną grupę prawym przyciskiem myszy i kliknąć Usuń.
Po usunięciu sztywnej grupy, komponenty grupy powracają do swych pierwotnych lokalizacji w drzewie MotionManager.