Animacja

Animacja jest używana do tworzenia prostych animacji, które używają interpolacji, aby określić ruch punkt do punktu dla części w złożeniach. Przy użyciu Animacji, można również zastosować dla komponentów złożenia animacje oparte na napędzie.

Aby użyć Animacji w badaniu ruchu, należy wybrać Animacja z listy typów badań ruchu w menedżerze ruchu MotionManager.

Dla animacji zdefiniowanych przy użyciu klatek kluczowych, należy:
  • Przenieść pasek czasu wzdłuż osi czasu, aby zdefiniować czas dla następnej pozycji złożenia.
  • Przenieść komponenty złożenia w obszarze graficznym do pozycji odpowiadających pozycjom złożenia w punktach kluczowych wzdłuż paska czasu.
W przypadku animacji zdefiniowanych poprzez zastosowanie napędów do komponentów złożenia należy:
  • Zdefiniować typ napędu.
  • Określić jak napęd napędza złożenie.