Rozwiązywanie problemów Badania ruchu

Pytania ogólne:

Pyt.: Obliczenia i animacje są wykonywane bardzo powolnie na moim komputerze. Czy istnieje możliwość przyspieszenia procesu animacji cieniowanej?

Odp.: Tak. Należy spróbować:

 • Zapisać animację w pliku .avi.
 • Wyłączyć Grafiki RealView i Cienie w trybie cieniowania. Tryby te są bardzo intensywne graficznie co wydłuża czas obliczeń oraz odtwarzania.
 • Dla nowych symulacji, należy pracować w małych krokach. Spróbować uzyskać ruch ogólnego modelu bez używania bardziej zaawansowanych operacji.
 • W przypadku problemu, należy ustalić podstawowe przyczyny. Skupić się na problematycznej części modelu poprzez wygaszenie innych elementów ruchu.
 • Należy spróbować zachować balans pomiędzy liczbą zarejestrowanych klatek a czasem obliczania animacji. Im więcej klatek tym lepiej ale wydłuża się czas obliczeń. Użycie 100-200 klatek może przekroczyć możliwości większości systemów.

Pytania dotyczące Analizy ruchu:

Pyt.: Siły reakcji w obliczanych połączeniach są nieprawidłowe. Co robię źle?

Odp.: Należy sprawdzić czy jednostki i wartości dla badania ruchu są prawidłowo ustawione. Ponadto sprawdzić czy prawidłowo ustawiona jest gęstość dla każdego z komponentów. Można również sprawdzić czy nie istnieją zbędne wiązania.

Aby sprawdzić gęstość komponentu, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent i wybrać Otwórz część .
 2. Podczas przeglądania komponentu (nie złożenia) kliknąć opcję Narzędzia > Oceń > Właściwości masy.

Nieprawidłowe ustawienia jednostek lub gęstości mogą mieć znaczący wpływ na siły reakcji.

Pyt.: Jak utworzyć wykres wyników?

Odp.: Należy użyć Analiza ruchu, aby utworzyć wykres. Aby eksportować dane do użycia w zewnętrznym programie, należy kliknąć tło wykresu prawym przyciskiem myszy i wybrać Eksport CSV.

 • Przy pracy z układami przenoszącymi, należy usunąć nadmiary, aby poprawić dokładność wyników siły.
 • Ważnym jest wiedzieć mniej więcej jakiej animacji się oczekuje oraz jakiej wielkości wyniki są oczekiwane. Pomaga to w sprawdzeniu poprawności wyników symulacji dla projektu.
 • W przypadku krótkotrwałych zdarzeń takich jak kolizje, należy wielokrotnie uruchomić symulację z różnymi ustawieniami, aby zweryfikować rozwiązanie. Należy użyć odpowiednio małych kroków czasu, aby uchwycić ruch.
 • Należy zapisać historię projektów. Utworzyć różne karty badań i użyć intuicyjnej nomenklatury. W razie problemu, można wówczas zawsze wrócić do wcześniejszego projektu.
 • Można użyć większej częstotliwości przechwytywania klatek, jeżeli usunięte zostanie zaznaczenie opcji Animacja podczas symulacji w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości badania ruchu.
 • W przypadku badań ruchu, które nie zawierają Kontaktu 3D, należy spróbować zmodyfikować właściwości sprężystości, jeżeli symulacja nie działa zgodnie z przewidywaniami.