Rysunki - Informacje ogólne

Można generować rysunki w SOLIDWORKS w ten sam sposób, w jaki możemy to robić w systemach 2D CAD.

aczkolwiek tworzenie modeli 3D i generowanie rysunków z modelu ma wiele zalet, jak na przykład:
  • Projektowanie modeli jest znacznie szybsze niż rysowanie linii.
  • SOLIDWORKS tworzy rysunki z modeli, tak więc proces jest wydajny.
  • Możemy oglądać modele w trójwymiarze (3D) i sprawdzić poprawność geometrii oraz problemy projektu przed utworzeniem rysunków tak więc rysunki będą zawierały minimum lub nie będą zawierały żadnych błędów.
  • Możemy automatycznie wstawić wymiary ze szkiców i operacji modelu do rysunku, a więc nie musimy wstawiać ich ręcznie.
  • Parametry i relacje modelów są zachowane w rysunkach tak więc rysunki odzwierciedlają intencję projektu modelu.
  • Zmiany w modelach lub w rysunkach znajdują odbicie w ich pokrewnych dokumentach, tak więc dokonywanie zmian jest łatwiejsze i rysunki są dokładniejsze.
Porównanie rysunków pomiędzy systemami 2D CAD i SOLIDWORKS obejmuje:
  Systemy 2D CAD SOLIDWORKS
Tworzenie rysunków rysowanie linii automatyczne generowanie z modeli (części lub złożeń) lub kreślenie
Standardy domyślnie ANSI (cale) i ISO (mm), z szablonami dla DIN i JIS w opcjach właściwości dokumentu dostępne są standardy ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI i GB a ustawienia mogą być również zapisane w szablonach
Skalowanie skalowanie okienek ekranu "viewport" skalowanie arkuszy i widoków jako właściwości
Liczne arkusze rysunku wiele układów "layouts" wiele arkuszy rysunku
Bloki tytułowe monituje o informacje bloku tytułowego edycja formatu arkusza, dodawanie linii, tekstu i łącz do właściwości dokumentu i dostosowanych właściwości
Widoki rysunku widoki tworzone ręcznie przy użyciu okienek "viewport", geometrii i warstw standardowe widoki potrójne, widoki modelu (np. izometryczny i rozstrzelony) i widoki względne tworzone automatycznie z modeli. Widoki wyprowadzone (rzutowane, pomocnicze, przekroju, szczegółów, przerwania, wyrwania i pozycji alternatywnej) są tworzone w jednym lub dwóch krokach z widoków standardowych.
Wyrównywanie widoków polecenie wykonywane ręcznie wyrównywanie automatyczne, ale można przeciągać; wyrównanie może zostać przerwane; widoki mogą być obracane i ukrywane
Wymiary wstawiane ręcznie i nie zmieniają geometrii wymiary modelu określone w szkicach i operacjach i wstawione z modeli do rysunków, wymiary modeli mogą być modyfikowane w rysunkach i są połączone z modelem; wymiary orientacyjne w rysunkach nie mogą być modyfikowane ale są automatycznie aktualizowane jeżeli model ulegnie zmianie, szkice i rysunki mogą być wymiarowane w jednym kroku
Formaty wymiarów style wymiarów ulubione style wymiarów
Symbole dostępne z kodami sterowania, Tablicą znaków Microsoft lub oprogramowaniem niezależnego producenta dostępne z wewnętrznej biblioteki dla wymiarów i adnotacji używających symboli i w Bibliotece projektu
Adnotacje dostępne są tekst, znaczniki środka i symbole tolerancji położenia i kształtu, inne należy tworzyć ręcznie (często w blokach) notatki, oznaczenia gwintu, symbole wykończenia powierzchni, symbole bazy pomiarowej, symbole pola odniesienia, symbole kołka ustalającego, linie wiodące z uskokami, odnośniki, wielokrotne odnośniki, kreskowanie obszaru symbole spoiny, tolerancja położenia i kształtu, znaczniki środka, linie środkowe, ściegi spoiny, symbole poprawek i objaśnienia otworów są dostępne jako narzędzia
Automatyczne operacje automatyczna regeneracja, zapisywanie, układanie stosu tekstu wieloliniowego automatyczne wstawianie znaczników środka, linii środkowych, odnośników i wymiarów do nowych widoków rysunków; również wstawianie tych elementów do rysunku lub widoku rysunku w jednej operacji
Linie wiodące oddzielne elementy, przyłączane automatycznie dostępne z adnotacjami, dołączane automatycznie do adnotacji i (jeżeli chcemy) do modelu; linie wiodące poruszają się z adnotacjami i z modelem
Kreskowanie przekroju oddzielne elementy dodawane do widoków przekroju ręcznie, mogą być modyfikowane indywidualnie; kreskowanie obszaru dostępne dla ścian i zamkniętych elementów szkicu i obszarów ograniczonych przez krawędzie modelu lub elementy szkicu
Tabele bloki są często używane do tworzenia tabel; łącza do tabel baz danych Listy materiałów, Tabele otworów, Tabele poprawek, Listy elementów ciętych konstrukcji spawanej, Tabele konfiguracji i Ogólne tabele
Lista materiałów listy części są tworzone przez ręczne wyciąganie informacji atrybutów generowana automatycznie z numerem elementu, ilością, numerem części, opisem, dostosowanymi właściwościami; liczby w odnośnikach korelują; punkt zakotwiczenia
Warstwy podstawowe narzędzie organizacji, grupują informacje według funkcji możemy określić kolor, styl i grubość linii w nazwanych warstwach, włączać i wyłączać warstwy, dostępne są inne środki dla ukrywania widoków, linii, komponentów
Bloki często używane do tworzenia adnotacji i symboli mogą być utworzone, wstawione wystąpieniami, rozstrzelone, edytowane itd.; większość adnotacji i symboli jest dostępna jako narzędzia lub w bibliotekach; bloki 2D CAD starszego typu, włącznie z blokami tytułowymi, mogą być importowane i używane w SOLIDWORKS