Kreskowanie/wypełnienie obszaru

Można dodać kreskowanie w obrębie granic, które nie otrzymują automatycznego kreskowania. Możemy zastosować wzór kreskowania lub wypełnienie ściany modelu, zamkniętego szkicu profilu lub rejonu ograniczonego przez kombinację krawędzi modelu i elementów szkicu. Kreskowanie obszaru można stosować tylko w rysunkach.

Kreskowanie/wypełnienie obszaru jest zastosowane automatycznie do widoków przekroju, widoków przekroju łamanego wyprostowanego oraz widoków wyrwania.

Niektóre cechy charakterystyczne kreskowania obszaru, to:
  • Jeżeli wybierzemy wypełnienie, domyślnym kolorem jest czarny. Można zmienić kolor używając narzędzia Kolor liniiTool_Line_Color_Line_Format.gif na pasku narzędzi Format linii (za wyjątkiem widoków przekroju).
  • Kreskowanie obszaru może być użyte w blokach.
  • Kreskowanie może być przenoszone do warstw.
  • W widoku przerwania można zastosować kreskowanie obszaru tylko w stanie nieprzerwanym; nie można wybrać kreskowania obszaru przecinającego przerwanie.
  • Jeżeli granice obszaru zostaną zmienione (na przykład naszkicowany zostanie prostokąt, który ma zostać wyłączony z kreskowania lub wypełnienia obszaru), można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Odtwórz kreskowanie obszaru, aby uaktualnić ten obszar.
    area_hatch_edit_after.gif
  • Gdy wskaźnik znajdzie się nad kreskowaniem obszaru, wskaźnik zmieni się na pointer_Area_Hatch_Fill.gif.
  • Wymiary lub adnotacje należące do widoku rysunku lub szkicu są otoczone halo przestrzeni kiedy znajdują się one nad kreskowaniem lub wypełnieniem powierzchni. Można zastąpić tą opcję.
  • Nie można przenosić kreskowania ani wypełnienia obszaru za pomocą operacji Kopiuj ani Wytnij i Wklej, chyba że symbol jest zdefiniowany przez elementy szkicu.

Aby ustawić opcje dla Kreskowania/wypełnienia obszaru, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kreskowanie/wypełnienie obszaru.