Format linii

Można określić kolor, grubość i styl w rysunkach dla:
  • Formatów dla nowych elementów szkicu
  • Elementów w warstwach
  • Właściwości istniejących krawędzi i elementów szkicu

Można określić kolor dla notatek i innych adnotacji w warstwach lub przy pomocy narzędzia Kolor linii.

Ustawienia dla formatów linii są:
  • sterowane globalnie - ustawiane w warstwach
  • sterowane bezpośrednio – ustawiane za pomocą narzędzi Format linii

Gdy dodajemy nowe elementy szkicu do rysunku, format linii jest zgodny z ustawieniami Warstwy. Jeżeli żadna warstwa nie jest aktywna, to format linii jest zgodny z ustawieniami systemu.

Dla nowych elementów szkicu i adnotacji, ustawienia narzędzia formatu linii zastępują specyfikacje warstw oraz ustawienia systemu. Inną metodą ustawiania właściwości krawędzi dla komponentów złożenia jest użycie polecenia Krój linii komponentu.