RealView'da Çizim İşleme

Kenar ve yüzler üzerinde karikatür benzeri bir etki sağlamak için OpenGL ve RealView'da çizim işlemeyi açabilirsiniz.

Çizim işleme , RealView modellerinize fotoğraf gerçekliğinde olmayan çizim benzeri bir etki eklemenize izin verir.

RealView'da çizim işlemeyi açmak için:

  1. Aşağıdakilerden birini yaparak RealView'ı açın:
    • Görünüm > Göster > RealView öğesine tıklayın.
    • Heads-up Görünümü araç çubuğunda, Ayarları Göster'i genişletin ve RealView'a tıklayın.
  2. Aşağıdakilerden birini yaparak çizim işlemeyi açın:
    • Görünüm > Göster > Çizgi öğesine tıklayın.
    • Heads-up Görünümü araç çubuğunda, Ayarları Göster'i genişletin ve Çizim'e tıklayın.

Çizim seçeneğinin davranışı, PhotoView 360'ın devrede olup olmadığına bağlıdır.