RealView Graphics'i Açma

RealView Graphics'i açmak için:

Aşağıdakilerden birini tıklayın:
  • Görünüm Ayarları > RealView Graphics
  • RealView Graphics (Görünüm araç çubuğu)
  • Görünüm > Göster > RealView Graphics.
RealView Graphics, bir montaj için Büyük Montaj Ayarlarını etkinleştirdiğinizde kullanılamaz.