Ukryj spis treści

Kopiowanie operacji

Przy użyciu Instant3D, możliwe jest kopiowanie operacji z jednej ściany na inną w tym samym modelu. Możemy również kopiować operacje z jednego modelu do innego.

Aby skopiować operację, należy:

 1. Kliknąć Instant3D na pasku narzędzi Operacje.
 2. W drzewie operacji FeatureManager należy wybrać operację do skopiowania.
 3. Przytrzymać klawisz Ctrl i przeciągnąć operację do lokalizacji na tej samej lub innej ścianie.

  Jeżeli operacja zawiera wymiary bazujące lub relacje, zostanie wyświetlone okno dialogowe. Możemy Usunąć relacje lub wymiary, Unieaktualnić je lub Anulować kopiowanie.

  Po wybraniu Zostaw pojawi się ostrzeżenie. Należy wybrać Zamknij, aby zignorować błąd.

 4. Aby skopiować operacje z jednej części do drugiej, należy rozmieścić okna sąsiadująco, a następnie przeciągnąć operacje z jednego okna do drugiego lub użyć narzędzi Kopiuj i Wklej (pasek narzędzi Standard).

Ponowne dołączanie nieaktualnych wymiarów

Aby ponownie dołączyć nieaktualne wymiary, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy szkic i wybrać Edytuj szkic.
 2. Kliknąć nieaktualny wymiar i przeciągnąć czerwony uchwyt do nowego punktu przytwierdzenia. W czasie przeciągania wyświetlany jest wskaźnik aż do chwili znalezienia się nad krawędzią lub wierzchołkiem, które nadają się do ponownego przyłączenia wymiaru.

  Operacja wyciągnięcia wycięcia z wymiarami bazującymi
    Czerwony uchwyt oznacza nieaktualny punkt przytwierdzenia

 3. Zwolnić wskaźnik, aby ponownie dołączyć wymiar do nowej krawędzi lub wierzchołka.

Potwierdzanie kopiowania

Wiadomość ta informuje, że występują zewnętrzne relacje lub wymiary operacji, którą chcemy skopiować.

 • Aby usunąć te relacje i/lub wymiary, należy nacisnąć Usuń.
 • Aby zachować te relacje i/lub wymiary pozostawiając je nieaktualnymi, należy nacisnąć Unieaktualnij.
 • Aby anulować kopiowanie, należy nacisnąć Anuluj.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Kopiowanie operacji
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.