Ukryj spis treści

Dynamiczna edycja operacji

Można edytować operacje dynamicznie poprzez przeciągnięcie elementów szkicu z lub bez otwierania samego szkicu.

Elementy nie mogą być przeniesione ani ich rozmiar zmieniony jeżeli są powiązane przez wymiary lub relacje.

Aby dynamicznie edytować szkic bez otwierania go, należy:

 1. Kliknąć Instant3D na pasku narzędzi Operacje.
 2. Kliknąć operację do edycji.

  Operacja zostanie podświetlony w obszarze graficznym. Model nie jest przewinięty. Jeżeli do utworzenia operacji użyto więcej niż jeden szkic ( na przykład, jeżeli wybrano operację wyciągnięcia po profilach lub wyciągnięcia po ścieżce), to podświetlone zostaną wszystkie szkice użyte w tej operacji.

 3. W obszarze graficznym kliknąć operację, aby wyświetlić uchwyty przeciągania.

  Przenieś
  Zmień rozmiar

 4. Należy użyć uchwytów przeciągania, aby przeciągnąć elementy szkicu zgodnie z potrzebami.

 5. Gdy jesteśmy usatysfakcjonowani operacją, należy kliknąć pustą przestrzeń okna dokumentu lub nacisnąć Esc, aby wyczyścić wybrany element szkicu.

  Mimo, że operacja zaokrąglenia została utworzona niezależnie od operacji wyciągnięcia wycięcia, jest ona przenoszona i zmienia rozmiar wraz z operacją wyciągnięcia wycięcia ze względu na związki rodzic/potomek.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Dynamiczna edycja operacji
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.