Skrýt obsah

PropertyManagery pro rozdělení a uložení těl

PropertyManager Rozdělit slouží k rozdělování dílů na více těl. PropertyManager Rozdělit lze použít k uložení nových těl po rozdělení dílu; další možností je použít PropertyManager Uložit těla k uložení těl po dokončení rozdělení.

Jak otevřít správce PropertyManager Rozdělit:

  • Klepněte na ikonu Rozdělit (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Rozdělit

PropertyManager Uložit těla otevřete takto:

  • Klepněte na položky Vložit > Prvky > Uložit těla.

PropertyManager Rozdělit

Ořezávací povrchy Vyberte entity, které se mají použít pro rozdělení dílu na několik těl.
  • Referenční roviny (Roviny se rozprostírají do nekonečna ve všech směrech.)
   
  • Plochy rovinných modelů (Plochy se rozprostírají do nekonečna ve všech směrech.)
   
Původní díl Změněný původní díl Nový díl
   
  • Skici (Skici se vysunou skrz vše a v každém směru.)
   
Původní díl Změněný původní díl Nový díl
   
  • Referenční povrchy a plochy nerovinného modelu (Své hranice nepřesahují. Vnitřní díry na referenčních plochách či ploškách nerovinných modelů jsou při rozdělování dílu zalepeny.)
   
Původní díl Nové díly
  Rozdělit díl Rozdělí díl na několik těl pomocí Nástrojů na rozdělení. Na dílu se zobrazí rozdělovací čáry, které označují těla zformovaná rozdělením.

(Zobrazí se u jednotělových dílů)

V grafické ploše se až pro 10 jednotlivých těl zobrazí okna s popisy. Všechna okna s popisem pro konkrétní díl můžete procházet klepáním na položky Dalších 10Předchozích 10.

Cílová těla

K dispozici u vícetělových dílů.
  Všechna těla Ořízne všechna těla, která protínají Rozdělovací plochu protaženou ve všech směrech do nekonečna.
  Vybraná těla Ořízne pouze vybraná těla.


Objemy nebo povrchy k rozdělení Určuje, která objemová nebo povrchová těla se mají rozdělit.

Chcete-li rozdělit povrch, vyberte jej v grafické ploše nebo ve složce Povrchová těla ve stromu FeatureManager.

  Odebrat těla Rozdělí vybraná těla na více těl pomocí nástrojů pro oříznutí. Na tělech se zobrazí rozdělovací křivky, které znázorňují jednotlivá těla, jež rozdělením vzniknou.

Výsledná těla

Zobrazí seznam rozdělených těl dílu poté, co klepnete na Rozdělit díl nebo Odebrat těla.

Vyberte těla pro uložení. Můžete také klepnout na Automaticky přiřazené názvy pro pojmenování těl jako Tělo<n>.sldprt a uložit je.
  Soubor Všechna rozdělená těla jsou uvedena ve stromu FeatureManager v části Objemová těla. Klepněte na název těla pod Souborem, zadejte název nového dílu v dialogovém okně a klepněte na Uložit. Nový název dílu se zobrazí pod položkou Soubor a v rámečku popisu. Neuložená nebudou rozdělena. Zůstanou součástí původního dílu. Můžete také uložit těla z vícetělového dílu pomocí správce PropertyManager Uložit těla.
 
Zrušíte-li po uložení oddělené části zaškrtnutí jejího políčka , nebude tato část jako samostatná entita uložena. Zůstane součástí původního dílu.
  Odstranit vybraná těla Odstraní z dílu vybrané tělo. Vstřebaná těla se ve stromu FeatureManager v části Objemová těla nezobrazí.
  Umístění počátku Umístí počátek rozděleného těla na vybraný vrchol.
  Kopírovat uživatelské vlastnosti do nového dílu Zkopíruje uživatelské vlastnosti objemových těl do nově vytvořených dílů.
  Kopírovat vlastnosti tabulky přířezů do nového dílu Zkopíruje vlastnosti tabulky přířezů konstrukčních prvků do těl vzniklých rozdělením svařovaného dílu.

Vlastnosti souboru

Přenese vlastnosti tabulky přířezů do vlastností souboru odvozeného dílu.

Možnost je k dispozici pouze tehdy, není-li zaškrtnuto pole Kopírovat uživatelské vlastnosti do nového dílu.

Vlastnosti tabulky přířezů

Přenese vlastnosti tabulky přířezů do vlastností tabulky přířezů nového dílu.

Nastavení šablony

Umožňuje přepsat výchozí šablonu v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů.

Přepsat výchozí nastavení šablony Upřesní použití jiné šablony. Vybraná šablona bude použita na všechny nové soubory dílů nebo sestav, které vytvoříte během aktuální operace Rozdělit nebo Uložit těla.
Šablona dílu Zobrazí šablonu vybraného dílu. Klepnutím na vyberte jinou šablonu.

PropertyManager Uložit těla

Vyberte díly pro uložení. Můžete též klepnout na tlačítko Automaticky přiřazené názvy a nechat tak názvy dílů vygenerovat automaticky.
  Soubor Umožňuje ukládat díly z vícetělového dílu.
  Odstranit vybraná těla Odstraní z dílu vybrané tělo. Vstřebaná těla se ve stromu FeatureManager v části Objemová těla nezobrazí.
  Umístění počátku Umístí počátek rozděleného těla na vybraný vrchol.

Vytvořit sestavu

  Když přejdete do umístění sestavy, zobrazí se cesta k ní a její název.
Procházet Otevře okno Uložit jako s typem souborů nastaveným na .sldasm.
Odvodit výsledné díly z podobných těl nebo z tabulky přířezů Identická těla (např. svařované konstrukční prvky) se ukládají jako jeden díl.

Sestava bude vytvořena s více instancemi dílu.

Těla musí mít stejné vlastnosti materiálu, aby je bylo možno použít tímto způsobem.

Nastavení šablony

Umožňuje přepsat výchozí šablonu v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů.

Přepsat výchozí nastavení šablony Upřesní použití jiné šablony. Vybraná šablona bude použita na všechny nové soubory dílů nebo sestav, které vytvoříte během aktuální operace Rozdělit nebo Uložit těla.
Šablona dílu Zobrazí šablonu vybraného dílu. Klepněte na a vyhledejte různé šablony.
Šablona sestavy Zobrazí šablonu vybrané sestavy. Klepněte na a vyhledejte různé šablony.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManagery pro rozdělení a uložení těl
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.