Skrýt obsah

Ověření geometrie modelu

Vždy, když si vytváříte nebo měníte prvek, porovnává se tento automaticky s přilehlými plochami a hranami. Dalšími nástroji pro ověřování modelů jsou možnosti Ověření při obnověOvěřit entitu.

Tyto nástroje můžete použít následovně:
 • Kontrola importované geometrie (když importujete tělo jako celek z jiného systému, jako například souboru IGES nebo STEP)
 • Ověření, zda se model správně exportuje do jiných formátů
 • Určení příčiny nesprávného vzhledu modelu
Pro zvýšení úrovně kontroly chyb si aktivujte možnost Ověření při obnově. Je-li tato možnost zapnuta, program kontroluje každý nový nebo změněný prvek a porovnává jej se stávajícími plochami a hranami, nikoli jen s přilehlými plochami a hranami. Tvorba prvků, které způsobují neplatnou geometrii, se v případě aktivace této možnosti nezdaří.
Tato možnost negativně ovlivňuje výkonnost. Obnova modelu je podstatně pomalejší a mnohem náročnější na činnost CPU. Tato možnost se dá použít na všechny dokumenty, nejen aktivní dokument. Používejte ji jen v případě potřeby a vždy ji poté vypněte.

Ověření modelu s využitím vyšší úrovně kontroly chyb:

 1. Klepněte na ikonu Možnosti (standardní panel nástrojů) nebo na nabídku Nástroje > Možnosti.
 2. Na záložce Možnosti systému vyberte Výkon.
 3. Vyberte Ověření při obnově a klepněte na OK.
 4. Stiskem Ctrl + Q regenerujte celý model.

  Když stisknete Když stisknete , provede se kompletní obnova všech prvků v modelu. Operace Úpravy > Obnovit (Ctrl + B) obnoví jen nové nebo změněné prvky a jejich potomky.

 5. Prohlédněte a opravte všechny prvky, které nevyhovují – začněte od prvního nevyhovujícího prvku ve stromu FeatureManager. Často stačí opravit jen jeden neúspěšně vytvořený prvek, aby se všechny následující obnovily správně.
 6. Po opravě všech chyb zopakujte kroky 1a 2, zrušte výběr políčka Ověření při obnově a poté klepněte na OK.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Ověření geometrie modelu
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.