Skrýt obsah

PropertyManager Vložit díl

V tomto správci PropertyManager můžete určit položky ze zdrojového dílu nebo součásti, které budou zahrnuty do odvozeného dílu nebo součásti. Můžete zahrnout položky jako uživatelské vlastnosti, skici nebo rozměry modelu.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

Vytvořte odvozený díl nebo součást prostřednictvím některé z těchto metod:

Příkaz Postup
Vložit díl V dokumentu dílu klepněte na nabídku Vložit díl (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Díl.
Zrcadlený díl V dokumentu dílu klepněte na nabídku Vložit > Zrcadlený díl.
Odvodit díl součásti V dokumentu sestavy vyberte součást a klepněte na možnost Soubor > Odvodit díl součásti.
Zrcadlit součást, V dokumentu sestavy klepněte na nástroj Zrcadlit součásti Tool_MirrorComponents_Assembly.gif (panel nástrojů pro sestavy) nebo na položku Vložit > Zrcadlit součásti . Ve správci PropertyManager postupujte podle kroků pro vytvoření opačné verze a ve kroku 3: Opačná ruka klepněte na možnost Další PM_next.gif. Zobrazí se správce PropertyManager Vložit díl ve kroku 4: Importovat prvky ve správci PropertyManager Zrcadlit součásti.

Přenést

Zahrne vybrané položky ze zdrojového souboru do odvozeného souboru.

Objemová těla
Plošná těla
Osy
Roviny
Kosmetické závity
Vnořené skici
Vyčleněné skici
Uživatelské vlastnosti
Vlastnosti tabulky přířezů
Souřadné systémy
Kóty modelu
Data Průvodce dírami
Informace o plechu. Přenese informace o plechu a rozvinutém tvaru z originálního dílu na zrcadlený díl (například pevná plocha, podélný směr, čáry ohybu nebo vymezovací rámeček). Některé prvky plechových dílů nejsou podporovány pro zrcadlení nebo vkládání, včetně plechových spojení profilů, tažených lemů, svařených rohů a nelineárních lemů z hrany a obrub.
Odemknuté vlastnosti (K dispozici, když je vybrána možnost Informace o plechu). Umožňuje upravit definici plechu v zrcadleném dílu, čímž dojde k aktualizaci vlastností tabulky přířezů. Pokud používáte nástroj Vložit díl, tabulky ohybů a rozměrů nejsou přeneseny do cílového dílu, bez ohledu na to, zda vyberete možnost Odemknuté vlastnosti.

Umístit díl

Umístění dílu pomocí prvku Přesunout/kopírovat (K dispozici pouze pro funkci Vložit díl.) Když v tomto správci PropertyManager klepnete na PM_OK.gif, otevře se správce PropertyManager Umístit díl, takže můžete vložený díl umístit.

Spojovací článek

Přerušit spojení s původním dílem Přeruší spojení mezi odvozeným souborem a zdrojovým souborem, takže můžete prvky v obou souborech upravovat nezávisle, aniž by došlo k ovlivnění prvků ve druhém souboru.

Orientace

Zachovat osu Z Při zrcadlení součásti vytvořením zrcadlové verze zachová orientaci osy Z vybrané součásti tím, že zachová horní a přední rovinu.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Vložit díl
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.