Skrýt obsah

Vytvoření plechových dílů s válcovými plochami

Díly s válcovými plochami lze vytvořit jen tehdy, splňují-li následující kritéria:
 • Všechny přilehlé rovinné a válcové plochy musí být tečné.
  cylindrical_with_tangent_face.gif
 • Minimálně jedna koncová plocha libovolné válcové plochy musí mít alespoň jednu lineární hranu.
  cylindrical_with_linear_edge.gif

Postup vytvoření plechového dílu s válcovými plochami:

 1. Načrtněte oblouk s otevřeným obloukem. Oblouk může být tečný k čáře. arc_open_contour.gif

  Jednoduché otevřené obrysy můžete použít pro prvky vzniklé vysunutím, díly vzniklé otočením, dráhy, vodicí křivky a plechové díly. Typické otevřené obrysy jsou skicovány u čar nebo ostatních entit skici. Splajny jsou neplatné entity skici pro plechové díly s otevřenými obrysy.

  sketch_contour_open.gif sketch_contour_open2.gif

 2. Klepněte na nástroj Základní plech/ouškoTool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif nebo Vložit > Plechové díly > Základní plech.

  Objeví se PropertyManager Základní plech.

 3. V položce Směr č. 1:
  1. Vyberte Ukončení ze seznamu.
  2. Nastavte HloubkuPM_depth1.gif.
 4. V nabídce Parametry plechového dílu:
  1. Určete TloušťkuPM_thickness.gif.
  2. Je-li potřeba, vyberte zaškrtávací políčko Obrátit směr. Tím protáhnete prvek v opačném směru než je směr zobrazený v náhledu.
  3. Určete Poloměr ohybu PM_draft_angle.gif.
 5. V položce Přídavek na ohyb si vyberte některou z následujících možností přídavků na ohyby: Tabulka ohybů, K-Faktor, Přídavek na ohyby, Zkrácení ohybu nebo Výpočet ohybu.
  • Pokud jste vybrali K-Factor,, Přídavek na ohyb nebo Zkrácení ohybu,, zadejte hodnotu.
  • Pokud jste vybrali možnost Tabulka ohybů nebo Výpočet ohybu, vyberte tabulku ze seznamu nebo klepněte na Procházet a najděte soubor tabulky.
 6. Chcete-li, aby se do ohybu automaticky přidala odlehčení, vyberte políčko Automatické odlehčení a poté si vyberte typ odlehčení. Pokud jste vybrali Obdélníkové nebo Oválné odlehčení, musíte zadat Poměr odlehčení.

  Možnosti a hodnoty, které zadáte pro poloměr ohybu, přídavek na ohyby a automatické odlehčení se objeví jako výchozí nastavení pro další plechový díl, který si vytvoříte.

 7. Klepněte na PM_OK.gif.

  Válec je nyní plechovým dílem. sheetmtl_cylinder.gif

  Narovnat lze jen díly s přesnými analytickými válcovými plochami. Můžete si to otestovat tak, že na válcovou plochu vložíte osu. Pokud se vám podaří osu vložit, je model přesným válcem. Pokud se vám osu nepodaří vložit, model není přesným válcem a nelze jej narovnat. Plechové díly vytvořené s prvkem Plechové spojení profilů však takto omezeny nejsou a dají se narovnat.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Vytvoření plechových dílů s válcovými plochami
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.