Menedżer właściwości PropertyManager Definiuj podmodel

Wybrać z badania rodzica obiekty, które mają zostać uwzględnione w podmodelu.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania w górnej części drzewa badania Simulation (badania statycznego lub nieliniowego) i wybrać Utwórz badanie podmodelowania.

Podmodel

Wybrać badanie rodzica, dla którego ma zostać utworzone badanie podmodelowania.
Typem badania musi być Statyczne lub Nieliniowe statyczne, musi zawierać ono więcej niż jeden obiekt i nie może być ono samym badaniem podmodelu. Badanie rodzica nie może być badaniem uproszczonym 2D.
Z listy obiektów wybrać obiekty, które mają zostać uwzględnione w badaniu podmodelowania.
  • Wybrane obiekty podmodelu nie mogą mieć wspólnych złączy z niewybranymi obiektami.
  • Wybrane obiekty podmodelu nie mogą mieć kontaktów Bez penetracji z niewybranymi obiektami.