Znajdź i zastąp adnotacje

Znajdź i zastąp adnotacje znajduje i zastępuje tekst dla różnych typów adnotacji w obecnie otwartym dokumencie części, złożenia lub rysunku.

Obsługiwane typy adnotacji:

 • Odnośnik
 • Symbol bazy pomiarowej
 • Pole odniesienia
 • Wymiar
 • Tolerancja położenia i kształtu
 • Objaśnienia otworu
 • Uwaga
 • Wykończenie powierzchni
 • Tabele. (Tylko rysunki.) Obsługiwane typy:
  • Ogólne tabele
  • Tabele otworów. (Edytowalny jest tylko wiersz nagłówka oraz dostosowane kolumny.)
  • LM. (Za wyjątkiem opartych na Excel.)
  • Tabele poprawek
  • Listy elementów konstrukcji spawanej
 • Symbol spoiny

Znajdowanie i zastępowanie adnotacji

Aby znaleźć i zastąpić adnotację, należy:

 1. Otworzyć dokument.
 2. Kliknąć Znajdź i zastąp adnotacje Tool_Find_Replace_Annotations_Utilities.gif (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Znajdź/Modyfikuj > Znajdź i zastąp adnotacje.
 3. Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager:
  1. Dla Znajdź, wpisać szukany tekst lub wybrać go z listy pola kombi jeżeli tekst ten był już kiedyś wyszukiwany.
  2. Dla Zastąp przez, wpisać nowy tekst lub wybrać go z listy pola kombi jeżeli tekst ten był już kiedyś używany.
  3. W części Opcje wybrać opcje, aby filtrować wyszukiwanie.
  4. W części Typy adnotacji, wybrać wyszukiwane typy adnotacji lub kliknąć Wybierz wszystkie adnotacje, aby przeszukać wszystkie adnotacje.
  5. W części Znajdź/Zastąp adnotacje, kliknąć:
   • Znajdź następny. Znajduje następne wystąpienie tekstu i podświetla go w obszarze graficznym. Tekst pojawi się w części Podgląd. Jeżeli tekst nie zostanie znaleziony, pole Podgląd pozostanie puste i pojawi się komunikat o wyszukiwanie zostało zakończone.
   • Znajdź poprzedni. Wybiera poprzednio znalezioną adnotację i podświetla ją w obszarze graficznym.
  6. Kiedy znaleziony zostanie tekst do zastąpienia, należy kliknąć:
   • Zastąp. Zastępuje obecnie wybrane wystąpienie tekstu.
   • Zastąp wszystko. Zastępuje wszystkie wystąpienia tekstu.
 4. Zamknąć menedżer właściwości PropertyManager.