Analiza geometrii

Analiza geometrii pozwala zidentyfikować elementy geometryczne, które mogą powodować problemy w innych aplikacjach. Do takich aplikacji należą: modelowanie metodą elementów skończonych lub obróbka wspomagana komputerowo.

Analiza geometrii identyfikuje następujące elementy:

  • wąskie ściany
  • małe ściany
  • krótkie krawędzie
  • ostre krawędzie i wierzchołki
  • nieciągłe krawędzie i ściany

W celu zidentyfikowania tych elementów geometrycznych, można określić wartości parametrów sterujących. Na przykład możemy określić maksymalną długość krótkich krawędzi.

Wyniki mogą być analizowane graficznie przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Analiza geometrii, które pojawia się po zakończeniu analizy.