Wyniki analizy geometrii

Po zakończeniu analizy w menedżerze właściwości PropertyManager pojawią się Wyniki analizy.

W obszarze Wyniki analizy:

 • Wyniki są pokazane w postaci drzewa.
 • Każdy typ geometrii pojawia się jako węzeł w widoku drzewa. Poniżej każdego węzła wyszczególnione są elementy, które spełniają kryteria analizy. Elementy są wyświetlone w rosnącej kolejności:
  • Krótkie krawędzie - wg długości krawędzi
  • Małe ściany - wg obszaru ściany
  • Wąskie ściany - wg obszaru ściany
  • Ostre krawędzie - wg kąta pomiędzy ścianami
  • Ostre wierzchołki - wg kata pomiędzy krawędziami
 • Aby podświetlić odpowiednie elementy w obszarze graficznym, należy kliknąć poszczególne elementy (węzły) w widoku drzewa. Aby pomóc nam w zlokalizowaniu elementu, w obszarze graficznym wyświetlone zostanie objaśnienie. Wartość odpowiadająca danemu elementowi zostanie wyświetlona w obok elementu w drzewie wyników.
 • Aby zapisać wyniki analizy w formacie HTML, należy kliknąć Zapisz raport.
 • Kliknąć Oblicz ponownie, aby wyczyścić wyniki i przygotować kolejne obliczenie.
W dowolnej chwili można uzyskać dostęp do zapisanego raportu przy użyciu menedżera raportu SOLIDWORKS Utilities.