Upraszczanie operacji w oparciu o parametry operacji vs w oparciu o objętość

Przy stosowaniu narzędzia Uprość, można określić operacje do uproszczenia poprzez porównanie parametrów operacji lub porównanie objętości operacji.

Tabela ta opisuje wzory używane dla określenia czy operacja jest kandydatem do uproszczenia.

  Kryterium narzędzia Uprość Wzór porównania
  Parametr operacji Identyfikuje operację dla uproszczenia pod następującym warunkiem:
P < ³√(Vmin * S)
  • P jest wartością głównego parametru operacji.
    Przykładem głównego parametru dla otworu jest średnica a dla zaokrąglenia promień zaokrąglenia.
  • VV jest minimalną objętością obiektu skojarzonego z operacją.
  • S jest współczynnikiem uproszczenia, wybranym w narzędziu S.
  W oparciu o objętość Identyfikuje operację dla uproszczenia pod następującym warunkiem:
V < (CV) * S
  • V jest objętością operacji.
  • CV jest objętością części lub złożenia.
  • S jest współczynnikiem uproszczenia, wybranym w narzędziu S.