Określanie części i złożeń

Narzędzie Uprość pozwala na utworzenie uproszczonych konfiguracji części lub złożenia na potrzeby wykonania analizy.

Narzędzie Uprość określa wewnętrzne obliczenie „nieznacznej objętości” w oparciu o rozmiar części lub złożenia. Obsługiwane operacje poniżej objętości nieznacznej mogą zostać wygaszone do konfiguracji wyprowadzonej, aby umożliwić analizę uproszczonej części lub złożenia (przy użyciu SOLIDWORKS SimulationXpress).

W złożeniach obsługiwane są następujące operacje:

 • Sfazowania
 • Wyciągnięcia. Dodanie, dodanie-cienka ścianka, wycięcie, wycięcie-cienka ścianka. (Wyciągnięcia bazy i wyciągnięcia, które nie są typu „na odległość” lub „płaszczyzna środkowa” nie są znajdowane.)
 • Zaokrąglenia. Proste, wielopromieniowe, ściana (bez parametru linii granicznej), o zmiennym promieniu. (Pełne zaokrąglenia nie są znajdowane.)
 • Otwory (Proste i z Kreatora otworów)
 • Obroty (tylko W oparciu o objętość)
Operacje złożenia nie są znajdowane przez narzędzie Uprość.

Aby użyć narzędzia upraszczania, należy:

 1. Kliknąć Uprość (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Znajdź/Modyfikuj > Uprość.
 2. W Okienku zadań Uprość, należy:
  1. Wybrać elementy w obszarze Operacje, aby określić typy operacji do wyszukiwania.
  2. Ustawić Współczynnik uproszczenia, aby zwiększyć lub zmniejszyć współczynnik nieznacznej objętości.
  3. Wybrać metodę upraszczania:
   Parametr operacji Upraszcza operacje wg wartości parametru operacji.
   W oparciu o objętość Upraszcza operacje w oparciu o ich objętość w częściach i złożeniach.
  4. Opcjonalne: (Tylko w przypadku złożeń) Wybrać Ignoruj operacje mające wpływ na wiązania złożenia, aby operacje, które mogłyby spowodować uszkodzenia wiązań, nie zostały wygaszone.
   Narzędzie nie zawsze może wykryć, że wygaszenie operacji wpłynie na element wiązania. Wynika to z faktu, że nie ma związku rodzic-potomek między operacją będącą właścicielem elementu wiązania a operacją wygaszaną.
 3. Kliknąć Znajdź teraz.
  Część Wyniki wyświetla drzewo operacji z nieznacznymi objętościami. Dostępna jest następująca opcja:
  Utwórz wyprowadzone konfiguracje Tworzy wyprowadzoną konfigurację (nazwaną Uprość_<n> ) uproszczonej części lub złożenia po kliknięciu Wygaś lub Przywróć. Część lub złożenie jest uproszczone przez wygaszenie operacji o nieznacznej objętości. Można zmienić nazwę konfiguracji w polu Nazwa.

  Gdy opcja Utwórz wyprowadzone konfiguracje nie jest zaznaczona, można dodawać uproszczone operacje do innej konfiguracji wybranej w części Konfiguracje. Można również zmienić nazwę konfiguracji tutaj i zostanie ona uaktualniona w drzewie operacji FeatureManager. Konfiguracje wyszczególniają jedynie aktywną konfigurację i jej wyprowadzone konfiguracje.

 4. Kliknąć .