Malarz operacji

Narzędzie Malarz operacji pozwala kopiować parametry z jednej operacji do innych, wybranych.

Na przykład można wybrać operację dodania-wyciągnięcia z jednej części i zastosować jej parametry (np. głębokość) do innej operacji dodania-wyciągnięcia w innej części.

Można również wybrać dwie różne operacje i zastosować do nich parametry operacji. Na przykład można wybrać operację wyciągnięcia po ścieżce i zastosować jej parametry (takie jak tekstura i właściwości przezroczystości) do operacji kopuły.

Obsługiwane są operacje arkusza blachy.

Parametry, które można skopiować obejmują:

 • głębokość
 • kolor
 • tekstura
 • właściwości optyczne (włącznie ze światłem z otoczenia i zdolnością odbicia)

Ograniczenia:

 • Nieobsługiwane operacje arkusza blachy: zgięcie, zagięcie, odgięcie oraz spawany narożnik.
 • Jeżeli operacja źródłowa nie ma tekstury a operacja docelowa ja ma, operacja docelowa zachowuje swoje właściwości tekstury.
 • Malarza operacji nie można używać w stosunku do elementów geometrii odniesienia. Na przykład nie można skopiować statusu końca Do powierzchni, który odnosi się do powierzchni.

Uruchamianie malarza operacji

Aby uruchomić malarza operacji, należy:

 1. Kliknąć Malarz operacji Tool_Feature_Paint_Utilities.gif (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Malarz operacji.
  Otwarte zostanie Okienko zadań Malarz operacji.
 2. W obszarze graficznym należy wybrać operację, której parametry chcemy skopiować.
  W polu Kopiuj właściwości z pojawi się <nazwa operacji>@<nazwa części>.sldprt.
 3. W obszarze graficznym należy wybrać jedną lub więcej operacji, do których chcemy zastosować te parametry. Możemy wybrać operację w bieżącej części lub operację z części w innym otwartym oknie.
  W polu Wklej właściwości do pojawi się <nazwa operacji>@<nazwa części>.sldprt.
  W polu Właściwości operacji zostaną wyszczególnione następujące informacje o parametrach operacji:
  • Parametr. Właściwość operacji, która ma zostać skopiowana.
  • Skopiuj z
  • Wklej do
  Jeżeli w polu właściwości Operacji nie są wyszczególnione żadne atrybuty, oznacza to, że nie są dostępne żadne atrybuty do skopiowania.
 4. Wybrać Wklej właściwości wyglądu, aby zastosować tylko właściwości wyglądu (kolor, tekstura itd.).
 5. Kliknąć Zastosuj.
  Nowe atrybuty zostaną natychmiast zaktualizowane.
 6. Kliknąć Zamknij.