Narzędzie Znajdź/Modyfikuj

Narzędzie Znajdź/Modyfikuj pozwala znaleźć w części zbiór operacji, których parametry spełniają określone warunki, a następnie edytować je w trybie wsadowym.

Narzędzie Znajdź/Modyfikuj pozwala:
  • Znajdować operacje określonego typu.
  • Znajdować operacje określonego typu i operacje, których parametry spełniają określone warunki. Na przykład można znaleźć wszystkie otwory proste, których średnica jest mniejsza od 10 mm.
  • Modyfikować operacje wybrane z listy znalezionych operacji. Na przykład można zmienić wszystkie otwory o średnicy mniejszej od 10 mm na otwory o średnicy 5 mm.