Zaawansowane narzędzie wyboru

Zaawansowane narzędzie wyboru pozwala wybierać wszystkie elementy (krawędzie, pętle, ściany lub operacje) w części, które spełniają określone zdefiniowane kryteria.

Można określić kryteria dla wypukłości krawędzi, kąta krawędzi, koloru ściany, koloru operacji, typu operacji, nazwy operacji oraz typu powierzchni.

Można stosować wiele kryteriów wyboru elementów. Na przykład można wybrać wszystkie różowe ściany z wypukłymi krawędziami, które są częścią operacji wyciągnięcia po ścieżce. Możemy wybrać wszystkie wyciągnięcia bazy, które mają kąty krawędzi mniejsze od 45°.

Filtrowane elementy zostaną wyświetlone na liście. Można wybrać element z listy, aby podświetlić go w obszarze graficznym. Po zamknięciu Okienka zadań Zaawansowane narzędzie wyboru elementy będą nadal podświetlone w obszarze graficznym.