Analiza grubości

Narzędzie Analiza grubości służy do określenia różnych grubości części. Narzędzie to jest szczególnie pomocne przy używaniu cienkościennych części z tworzywa sztucznego.

Używamy Analizy grubości, aby:

  • Zidentyfikować grube i cienkie obszary części (szczególnie dla części z tworzywa sztucznego i odlewów)
  • Określić porcje części które są równe określonej grubości docelowej
  • Oszacować potencjalne obszary problemowe lub wady projektowe
  • Pomóc w tworzeniu projektów odlewów, form wtryskowych oraz osprzętu maszyn