Narzędzie sprawdzenia symetrii

Narzędzie Sprawdzenie symetrii sprawdza, czy w częściach istnieje symetria geometryczna. Identyfikowane są ściany symetryczne, asymetryczne oraz niepowtarzalne.

W częściach o wielu konfiguracjach, Sprawdzenie symetrii Tool_Symmetry_Check_Utilities.gif działa jedynie z bieżącą konfiguracją. Po zidentyfikowaniu symetrycznych elementów, można pracować na części modelu, co oszczędza czas projektowania oraz poprawia wydajność.