Opcje analizy geometrii

Przed rozpoczęciem analizy można określić jej różnorodne opcje. Dostępne opcje to:
Krótkie krawędzie Krótkie krawędzie to krawędzie o bardzo małej długości.

Krótka krawędźAby sprawdzić, czy występują krótkie krawędzie, wybrać Nieznaczna geometria i Krótkie krawędzie, a następnie określić Długość krawędzi. Wszystkie krawędzie, których długość jest mniejsza od określonej, są krótkimi krawędziami.

Małe ściany Małe ściany to ściany gdzie:
  • wszystkie krawędzie są poniżej określonej długości i
  • obszar ściany jest mniejszy niż kwadrat określonej długości krawędzi


Dwa końce walca są zdefiniowane jako małe ściany.

Aby sprawdzić, czy występują małe ściany, należy wybrać Nieznaczna geometria i Małe ściany a następnie ustawić maksymalną długość w poluDługości wszystkich krawędzi. Ściany, których wszystkie krawędzie posiadają długość mniejszą od określonej, są małymi ścianami.

Wąskie ściany Wąskie ściany to ściany, które charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem proporcji (stosunkiem długości do szerokości). Ściana jest wąską ścianą, jeżeli jej powierzchnia jest mniejsza od powierzchni granicznej S*((O/2)-S), gdzie S jest szerokością określoną przez użytkownika, a O jest obwodem ściany.

Wąska ścianaAby sprawdzić, czy występują wąskie ściany, wybrać Nieznaczna geometria i Wąskie ściany, a następnie określić Szerokość ściany. Wszystkie ściany o powierzchni mniejszej od powierzchni granicznej są wąskimi ścianami.

Ostre krawędzie Krawędź ostrza lub ostra krawędź to krawędź, przy której kąt pomiędzy dwiema przylegającymi ścianami jest ostry. Gdy na część zawierającą ostre krawędzie nakładana jest siatka w programie metody elementów skończonych, wówczas siatka w okolicy ostrej krawędzi może być zbyt gęsta, co jest niepożądane.

Ostra krawędźAby sprawdzić, czy występują ostre krawędzie, wybrać Ostre kąty i Ostre krawędzie, a następnie określić Kąt ściany. W przypadku dwóch przylegających ścian, które przecinają się pod kątem mniejszym od określonej wartości, krawędź pomiędzy tymi dwiema ścianami jest ostrą krawędzią.

Ostre wierzchołki Wierzchołek ostrza lub ostry wierzchołek to wierzchołek, przy którym kąt pomiędzy dwiema przylegającymi krawędziami jest ostry. Punkty końcowe ostrych krawędzi często są ostrymi wierzchołkami.

Ostre wierzchołkiAby sprawdzić, czy występują ostre wierzchołki, wybrać Ostre kąty i Ostre wierzchołki, a następnie określić Kąt krawędzi. W przypadku dwóch przylegających krawędzi, które przecinają się pod kątem mniejszym od określonej wartości, wierzchołek pomiędzy tymi dwiema krawędziami jest ostrym wierzchołkiem.

Nieciągłe ściany Aby sprawdzić, czy występują nieciągłe ściany, należy wybrać Nieciągła geometria i Ściany. Wszystkie ściany w części, gdzie podstawowa geometria powierzchniowa posiada nieciągłość pozycyjną lub styczną, są ścianami nieciągłymi. Nieciągłość pozycyjna lub styczna może powstać podczas importowania części.
Nieciągłe krawędzie Aby sprawdzić, czy występują nieciągłe krawędzie, należy wybrać Nieciągła geometria i Krawędzie. Wszystkie krawędzie w części, gdzie podstawowa geometria krzywizny posiada nieciągłość pozycyjną lub styczną, są krawędziami nieciągłymi.