Uruchamianie analizy geometrii

Aby uruchomić analizę geometrii, należy:

 1. Kliknąć Analiza geometrii Tool_Geometry_Analysis_Utilities.gif (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Analiza geometrii.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać żądane opcje i wartości parametrów.
  Aby przywrócić systemowe ustawienia domyślne opcji i wartości, należy kliknąć Zresetuj wszystko.
 3. Kliknąć Obliczaj, aby rozpocząć analizę.
  Na końcu operacji w menedżerze właściwości PropertyManager pojawią się Wyniki analizy.
 4. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Zapisz raport, aby zapisać wyniki w raporcie HTML.
  • Kliknąć Oblicz ponownie, aby wyczyścić wyniki i przygotować kolejne obliczenie.
 5. Kliknąć PM_OK.gif.