Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy

Należy użyć menedżera właściwości PropertyManager Wyglądy, aby zastosować kolory, wyglądy materiału oraz przezroczystość dla komponentów części i złożenia. Tylko dla szkiców lub krzywych należy użyć menedżera właściwości PropertyManager Kolor szkicu/krzywej, aby zastosować kolory.

Karta Zaawansowane zawiera karty Iluminacja PM_Illumination_tab.gif i Wykończenie powierzchni PM_Surface_Finish_tab.gif oraz dodatkowe opcje na kartach Kolor/Obraz PM_Color-Image_tab.gif i Mapowanie PM_Mapping_tab.gif. Aby wyświetlać uproszczone interfejsy Kolor/Obraz PM_Color-Image_tab.gif lub Mapowanie PM_Mapping_tab.gif, należy kliknąć kartę Podstawowa.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

W menedżerze wyświetlania DisplayManager kliknąć Przeglądaj wyglądy. Kliknąć wygląd prawym przyciskiem myszy i wybrać Wygląd.

Wybrana geometria

Tylko dla złożeń:  
Zastosuj na poziomie komponentu Dla elementów wybranych podczas kiedy aktywna jest ta opcja, ma wpływ na komponent złożenia w określonym stanie wyświetlania. Dokumenty części i podzespołów nie ulegają zmianie.
Zastosuj na poziomie dokumentu części Dla elementów wybranych podczas kiedy aktywna jest ta opcja, ma wpływ na dokument części w określonej konfiguracji.
Dla części lub złożeń zastosowanych na poziomie części:
Wybrane elementy Użyć Filtrów wyboru, aby wybrać typ elementu geometrycznego, dla którego ma zostać zastosowane mapowanie a następnie z obszaru graficznego wybrać elementy do dodania do Wybranych elementów. W danej chwili może być aktywny tylko jeden filtr.
Usuń wygląd Usuwa wygląd ze ściany, operacji, obiektu lub części.

Wygląd

Następujące są dostępne z karty Zaawansowane.
Aby wyregulować poziom przezroczystości wyglądu, ustawić wartość Ilość przezroczystości na karcie Iluminacja.
PM_Color-Image_tab.gif Ścieżka pliku wyglądu Identyfikuje nazwę i lokalizację wyglądu.
  Przeglądaj Należy kliknąć, aby zlokalizować i wybrać wyglądy.
  Zapisz wygląd Należy kliknąć, aby zapisać dostosowana kopię wyglądu.

Kolor

Dodaje kolor do dokumentu. Kolor jest stosowany do wyglądu wyszczególnionego w polu Wybrana geometria w części Wybrane elementy.

Kiedy wygląd używa pliku obrazu, należy wybrać Kolor, aby wyświetlić opcje koloru.
eye_dropper.png Kolor dominujący Kliknąć obszar kolorów, aby zastosować kolor z wykorzystaniem niżej wymienionych metod.
Jeżeli materiał jest mieszaniną kolorów (np. lakier samochodowy), na podglądzie wyświetlana jest karta Kolor dominującyeye_dropper.png i Kolor drugorzędny. Można wyświetlić maksymalnie dwie warstwy koloru.
PM_Create_New_Swatch.gif Utwórz nową próbkę Można utworzyć dostosowane próbki lub dodać kolory do uprzednio zdefiniowanych próbek:

standardowe

Wyświetla standardową paletę kolorów.

Skala szarości

Wyświetla wartości skali szarości, które można dodać do próbki.

Pastele

Wyświetla wartości kolorów pastelowych, które można dodać do próbki.

  Zastosuj oświetlenie Opcja dostępna po wybraniu z listy rozwijanej Utwórz nową próbkę dostosowanych próbek kolorów starszego typu zawierających oświetlenie.

Gdy opcja ta jest zaznaczona, w bieżącym wyglądzie stosowana jest właściwość oświetlenia z dostosowanej próbki koloru wraz z wartością RGB próbki.

W przypadku, gdy opcja nie jest zaznaczona, w bieżącym wyglądzie stosowana jest tylko wartość RGB próbki.

Obraz

Obraz pojawia się tylko wtedy, gdy stosowany wygląd wykorzystuje plik obrazu.
Wyświetla plik obrazu
PM_image_Checker_pattern2.gif

wzór w kratkę2

PM_Image_file.gif Ścieżka pliku obrazu Identyfikuje nazwę i lokalizację pliku obrazu.
  Przeglądaj Kliknąć, aby zlokalizować i wybrać wyglądy, które wykorzystują plik obrazu.

Stany wyświetlania/Stany wyświetlania (połączone)

Nazwa (Stany wyświetlania lub Stany wyświetlania (połączone)) oraz wybory na liście odzwierciedlają to czy stan wyświetlania jest połączony z konfiguracją.

Ten stan wyświetlania Dokonywane zmiany są odzwierciedlane tylko w bieżącym stanie wyświetlania.
Wszystkie stany wyświetlania Dokonywane zmiany są odzwierciedlane we wszystkich stanach wyświetlania.
Określ stany wyświetlania Dokonywane zmiany są odzwierciedlane tylko w wybranych stanach wyświetlania.

Jeżeli żadne stany wyświetlania nie są połączone z konfiguracją, wszystkie stany wyświetlania w części lub złożeniu są dostępne dla wyboru. Jeżeli stan wyświetlania jest połączony z konfiguracją, dostępny jest tylko ten stan wyświetlania.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.