Ukryj spis treści

Tworzenie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager

W oknie dialogowym Configuration Publisher użytkownik buduje dostosowany menedżer właściwości PropertyManager w środkowym panelu. Przeciągamy formanty (pola listy, pola liczb i pola zaznaczenia) z palety po lewej stronie i ustawiamy atrybuty dla tych formantów w panelu po prawej stronie.Aby uzyskać więcej informacji na temat formantów i ich atrybutów, należy zapoznać się z tematem Okno dialogowe Configuration Publisher.

Wymagania dotyczące modelu

Rozpoczynamy od modelu z jedną lub kilkoma konfiguracjami. (Domyślnie wszystkie modele SOLIDWORKS posiadają co najmniej jedną konfigurację.)

Configuration Publisher wymaga, aby model zawierał tabelę konfiguracji, nawet jeśli model posiada tylko jedną konfigurację. Aby uzyskać więcej informacji na temat tabel konfiguracji, patrz Konfiguracje z tabeli konfiguracji.
Użyć jednej z poniższych metod, aby zdefiniować konfiguracje i menedżer właściwości PropertyManager:

Model z pojedynczą konfiguracją (jednowierszowa tabela konfiguracji)

Jeżeli rozpoczniemy z modelem z pojedynczą konfiguracją, nie ma potrzeby tworzenia konfiguracji dla każdej poprawnej kombinacji parametrów. W modelach z wieloma zmiennymi daje to oszczędności czasu i zmniejsza rozmiar pliku.

Tabela konfiguracji musi zawierać:

  • Pojedynczy wiersz dla konfiguracji Domyślnej.
  • Kolumnę dla każdej zmiennej
  • Wartości dla każdej zmiennej
Użyć okna dialogowego Configuration Publisher, aby zdefiniować menedżer właściwości PropertyManager poprzez:
  • Utworzenie reguł definiujących konfiguracje.
  • Przypisanie wartości dla zmiennych
  • Zdefiniowanie relacji pomiędzy zmiennymi

Model z wieloma konfiguracjami (wielowierszowa tabela konfiguracji)

Metody tej należy użyć, jeżeli model zawiera już wszystkie potrzebne konfiguracje.

Tabela konfiguracji musi zawierać:

  • Wiersz dla każdej konfiguracji
  • Kolumnę dla każdej zmiennej
  • Wartości dla każdej zmiennej
Użyć okna dialogowego Configuration Publisher, aby zdefiniować menedżer właściwości PropertyManager.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
*Komentarz:  

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Funkcja wyszukiwania w obrębie pomocy w sieci Web jest w fazie testowania Beta i możliwe jest że użytkownicy napotkają okresowe opóźnienia lub przerwy w działaniu. Są to normalne zachowania w fazie testów Beta i w żadnym razie nie powodują odpowiedzialności firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corporation ani jej licencjodawców. Tematy w obrębie pomocy internetowej nie są tematami Beta; dokumentują one SOLIDWORKS 2015 SP05.

Aby wyłączyć pomoc SOLIDWORKS w sieci Web i użyć pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy napotkane w interfejsie lub wyszukiwaniu pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z reprezentantem lokalnej pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące indywidualnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie indywidualnego tematu.