Skrýt obsah

Studie podmodelu

Studie podmodelu můžete použít pro zlepšení výsledků u menších oblastí velkých modelů, aniž byste museli znovu provádět analýzu celého modelu. Úprava sítě pouze u vybraných těl a opětovné spuštění analýzy u podmodelu může významně zkrátit dobu výpočtu.

Tato funkce je k dispozici v aplikaci SOLIDWORKS Simulation Professional a vyšších.

Když nastavíte a spustíte statickou nebo nelineární statickou studii u vícetělových dílů nebo velkých sestav s relativně hrubou sítí, můžete určit skupinu těl jako podmodel. Zjemněte síť těl v daném podmodelu a poté spusťte analýzu znovu, aby se zpřesnily výsledky pouze pro podmodel bez nutnosti přepočítávat výsledky pro celý model.

Studie podmodelu je odvozena od vhodné mateřské studie. Pro vytvoření studie podmodelu je nutné splnit následující podmínky:

  • Studie musí být typu statická nebo nelineární statická, musí obsahovat více těl a nesmí to být studie podmodelu. Mateřská studie nesmí být studie 2D zjednodušení.
  • Vybraná těla, ze kterých se daná část modelu skládá, nesmí mít kontakt typu Žádný průnik s těly, která vybrána nebyla, pokud by docházelo ke kontaktnímu tlaku přes řez ohraničení.
  • Vybraná těla, ze kterých se daný podmodel skládá, nesmí sdílet spojení s těly, která vybrána nebyla. Například sestava potrubí uvedená níže není vhodný mateřský model. Podmodel dvou částí je připojen ke třetí vyloučené části pomocí šroubů.
    submodeling_invalid_model.png
  • Řez ohraničení podmodelu nesmí procházet skrze těla.
  • Řez ohraničení podmodelu nesmí vést skrze spojený kontakt určený spoji nosníku nebo spoji hran skořepiny.
  • Spojený kontakt na řezu ohraničení podmodelu je formulován s nekompatibilní sítí.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Studie podmodelu
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.