Facility Layout

W przypadku pracy z bardzo dużymi modelami, np. planami zakładów, można korzystać z narzędzi specjalnych i toków prac.

Można zdefiniować punkty połączenia i powierzchnię podłoża w modelach części oraz złożeń i opublikować modele jako zasoby. Podczas wstawiania zasobów do złożenia wiązania magnetyczne przyciągają zasób do pozycji względem innych zasobów.

Możemy utworzyć konfigurację SpeedPak zasobu bezpośrednio w menedżerze właściwości PropertyManager Asset Publisher. Zastosowanie konfiguracji SpeedPak może znacznie poprawić wydajność, zwłaszcza w przypadku bardzo dużych złożeń. Jednakże nie można używać elementów z istniejącej konfiguracji SpeedPak podczas tworzenia zasobu.