Projekty wielkoskalowe

Projekty wielkoskalowe wykorzystują narzędzia potrzebne do efektywnego projektowania maszynerii, sprzętu ciężkiego, zakładów, niewielkich statków i innych obiektów wielkoskalowych.

Opisane są tutaj narzędzia SOLIDWORKS, których powinniśmy użyć, aby przeprowadzić pewne zadania, oraz objaśnienia niektórych narzędzi SOLIDWORKS często używanych przy projektowaniu wielkoskalowym.