Okno dialogowe Osie

Okno dialogowe Osie pozwala sterować wyglądem osi podczas przeglądania wyników. Osie reprezentują globalny lub lokalny układ współrzędnych używany w definicji wykresu.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy aktywować wykres z osią odniesienia lub układem współrzędnych odniesienia. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarach graficznych i wybrać Osie.

Styl

Linia Pokazuje osie jako linie.
Walec Pokazuje osie jako walce.
Szerokość linii Steruje szerokością linii wykreślających osie.

Wyłącz tytuł Gdy ta opcja jest zaznaczona, tytuły osi (X, Y, Z) nie są pokazywane na wykresie.
Rozmiar X, Y, Z Suwaki sterują długością osi X, Y i Z na wykresie.
Znacznik X, Y, Z Steruje liczbą równomiernie rozłożonych znaczników na osiach X, Y i Z.
Kolor Steruje kolorami osi X, Y i Z. Aby zmodyfikować kolor, należy go kliknąć, wybrać żądany kolor i kliknąć OK.

Siatka

XY, YZ, ZX Ustawia płaszczyzny opcjonalnych siatek. Można zaznaczyć wszystkie, niektóre lub żadne pola wyboru. Gęstości siatek są określone przez podane znaczniki.
Edytuj kolor Ustawia kolor siatki. Aby zmodyfikować kolor siatki, należy kliknąć Edytuj kolor, wybrać żądany kolor i kliknąć OK.

Lokalizacja

Ustawia lokalizację początku układu współrzędnych osi.

Początek układu współrzędnych Osie wyników zostaną umieszczone w rzeczywistym początku układu współrzędnych odniesienia używanym w definicji wykresu.
Na dole z lewej Osie wyników zostaną umieszczone w prawym dolnym narożniku okna wykresu.
Na dole z prawej Osie wyników zostaną umieszczone w prawym dolnym narożniku okna wykresu.
Wyłącz Zaznaczyć, aby wyłączyć wyświetlanie osi na wykresie.
Rozważmy walec, który jest poddawany działaniu ciśnienia wewnętrznego i unieruchomiony na dole. Naprężenie obwodowe jest wykreślane w cylindrycznym układzie współrzędnych zdefiniowanym przez oś walca.
Lokalizacja osi: Na dole z lewej Lokalizacja osi: Początek układu współrzędnych