Sondowanie wykresów wyników

W wielu przypadkach możemy chcieć znać wartość numeryczną wykreślanego pola w konkretnej lokalizacji. Narzędzie sondy wyświetla wartość numeryczną wykreślanego pola w węźle lub środku elementu najbliższym wybranej lokalizacji modelu. Można tworzyć grafy wyników lub zapisywać je do pliku.

 1. Uaktywnić żądany wykres.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres w drzewie badania Simulation, a następnie kliknąć Sonda .
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Opcje, wybrać jedną z poniższych możliwości:
  Opcja Opis
  W lokalizacji Wybór lokalizacji na modelu
  Z sensorów Wybrać nazwę sensora z Listy sensorów. Aby ta opcja została uaktywniona, trzeba najpierw zdefiniować sensory.
  Podczas sondowania wyników z lokalizacji sensorów zdefiniowanych współrzędnymi zamiast dokładnej lokalizacji sensora używana jest lokalizacja najbliższego węzła.
  Na wybranych elementach Wybrać elementy dla Ściany, krawędzie, Wierzchołki . Kliknąć Aktualizuj.
  Przejrzeć wyniki w obszarze graficznym oraz w części Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager.
 4. W obszarze Opcje raportu można wykonać następujące czynności:
  Opcja Opis
  KliknijZapisz jako sensor Wybrać węzły wyszczególnione w obszarze Wyniki, aby utworzyć listę sensorów.
  Kliknąć Zapisz Zapisać wyniki sondowania w pliku wartości rozdzielonych przecinkami (*.csv). Aby przejrzeć ten plik, należy użyć edytora tekstu lub aplikacji Microsoft Excel.
  Kliknąć Wykres Wygenerować dwuwymiarowy graf wyników
 5. W obszarze Adnotacje określić, które adnotacje dotyczące wyników sondowania mają być widoczne w obszarze graficznym.
  Wykresy przekroju można sondować także na ścianach przeciętych przez płaszczyznę przekroju. Do obliczenia wartości oprogramowanie wykorzystuje interpolację liniową. Utworzyć wykres przekroju żądanego wyniku na niezdeformowanym kształcie modelu.