Lista siły kontaktowej/tarcia

Gdy dwie ściany wchodzą w kontakt ze sobą, w miejscach kontaktu powstają zrównoważone siły wewnętrzne. Można wyszczególnić siły wewnętrzne, które powstają w wyniku kontaktu. Na ścianach komponentów o typach kontaktu Bez penetracji, Pasowanie skurczowe i Wirtualna ściana powstają siły normalne i tarcia. Oprogramowanie wyszczególnia komponenty X, Y określonej siły na wybranych elementach, a także na całym modelu.

Aby wyszczególnić siły kontaktowe/tarcia, kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Lista siły wynikowej. W obszarze Opcje wybrać Siła kontaktowa/tarcia.

Można również kliknąć Doradca wyników > Lista sił kontaktowych (menedżer poleceń CommandManager Simulation).

Wybór

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Wyszczególnia wyniki względem wybranego elementu.
Jednostki Ustawia jednostki danych wyjściowych.
Ściany, krawędzie lub wierzchołki Wyszczególnia wybrane elementy.
part.png Komponenty Wyszczególnia wybrane komponenty.
Krok czasu Dostępne tylko w badaniach nieliniowych i teście upuszczenia. Określa numer kroku czasu, dla którego ma zostać wyszczególniona siła reakcji.
  Dostępne tylko dla badań nieliniowych i testu upuszczenia. Wyświetla czas odpowiadający wybranemu krokowi wykresu.
  Aktualizuj Aktualizuje wyniki w oparciu o aktualnie wybrane elementy.

Siła kontaktowa/tarcia

Wyszczególnia komponenty X-, Y- i Z- siły kontaktowej (normalnej) i siły tarcia oraz wypadkową siłę kontaktową lub siłę tarcia na wybranych elementach oraz na całym modelu.

Typ siły   Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Normalne

Wyszczególnia siłę normalną wynikłą z kontaktu.

Tarcie

Wyszczególnia siłę tarcia wynikłą z kontaktu.

Suma

Całkowita siła jest wypadkową sił normalnych i tarcia obliczonych w każdym węźle wybranych elementów.

Graf reakcji time_curve.png Dostępne tylko w badaniach nieliniowych i badaniach testu upuszczenia. Tworzy dwuwymiarowe wykresy historii czasu dla komponentów X-, Y-, Z- siły kontaktowej i siły tarcia oraz wypadkową siłę kontaktową na wybranych elementach oraz na całym modelu.

Opcje wyświetlania

Wyświetlaj siły wypadkowe Wybrać, aby przekształcić trzy wektory siły (komponenty X, Y i Z) w wypadkowy wektor siły. Wyświetlany jest tylko wypadkowy wektor siły.

Przykład siły kontaktowej/tarcia