Lista sił belki

Wyszczególnia siły lub naprężenia belki w postaci tabelarycznej. Siły i naprężenia są wyszczególniane w lokalnych kierunkach belki (orientacji) dla każdej belki.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy przeprowadzić badanie Simulation z belkami. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results ST_folder_results.gif i wybrać Lista sił belki.

Lista

  Siły Wyświetla wartości siły osiowej, tnącej i momentu (w kierunkach 1 i 2) oraz momentu obrotowego (momentu względem kierunku osiowego).
  Naprężenia Wyświetla wartości naprężenia osiowego, zginającego i ścinającego (względem kierunków 1 i 2 belki), skrętnego oraz górnego osiowego i zginającego.
W przypadku kratownic dostępne są tylko siły i naprężenia osiowe.
units.png Jednostki Wyświetla siły w jednostkach N, funt-siła lub kgf. Wyświetla naprężenia w jednostkach N/m^2, psi lub kgf/cm^2.

Rozpiętość belki

Wpisać wartość Początkową i Końcową, aby przejrzeć wyniki dla podzbioru belek w modelu. Numery odpowiadają liście w folderze Belki drzewa badania Simulation.

  Siły Wyświetla wartości siły osiowej, tnącej i momentu (w kierunkach 1 i 2) oraz momentu obrotowego (momentu względem kierunku osiowego).
  Naprężenia Wyświetla wartości naprężenia osiowego, zginającego i ścinającego (względem kierunków 1 i 2 belki), skrętnego oraz górnego osiowego i zginającego.
W przypadku kratownic dostępne są tylko siły i naprężenia osiowe.
units.png Jednostki Wyświetla siły w jednostkach N, funt-siła lub kgf. Wyświetla naprężenia w jednostkach N/m^2, psi lub kgf/cm^2.

Okna dialogowe Lista sił i Lista naprężeń

  Pokaż tylko wartości skrajne Wyszczególnia tylko wartości skrajne dla całej długości obiektu belki.
  Pokaż tylko punkty końcowe belki Zwraca wyniki tylko dla punktów końcowych każdego obiektu belki.
units.png Jednostki Wyświetla siły w jednostkach N, funt-siła lub kgf. Wyświetla naprężenia w jednostkach N/m^2, psi lub kgf/cm^2.
  Nazwa belki Wyświetla nazwę belki, która odpowiada obiektowi belki wyszczególnionemu w folderze Beams drzewa badania Simulation.
  Element Wyświetla numer elementu.
  Koniec Wyświetla dwa końcowe węzły każdego elementu.
  Zapisz Zapisuje tabelę jako plik Excel (*.csv) lub jako zwykły plik tekstowy (*.txt).
Dodatkowo można kopiować fragmenty tabeli do aplikacji Microsoft Excel lub edytora tekstu. Wybrać zakres komórek, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Kopiuj.
  • Kiedy wybierzemy wiersz w oknie dialogowym Lista sił lub Lista naprężeń, odpowiadający element jest podświetlony w obszarze graficznym i w drzewie badania Simulation. Nacisnąć klawisz Shift, aby wybrać wiele kolejnych wierszy. Nacisnąć klawisz Ctrl, aby wybrać wiele indywidualnych wierszy.
  • Aby sortować dane według kolumn w oknie dialogowym Lista sił lub Lista naprężeń, należy kliknąć strzałkę na górze kolumny.
Poniższy rysunek pokazuje obiekt belki podzielony na 5 elementów belki.
Element belki Koniec 1 Koniec 2
1 A B
2 B C
3 C D
4 D E
5 E F