Lista siły swobodnego obiektu

Siły swobodnego obiektu można wyszczególniać na wybranych ścianach, krawędziach, wierzchołkach lub komponentach. Siły mogą pochodzić od kontaktu, obciążeń zewnętrznych, umocowań lub złączy.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy uruchomić badanie statyczne z wybraną opcją Oblicz siły swobodnego obiektu na karcie Opcje w oknie dialogowym Statyczne. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wyniki i wybrać Lista siły wynikowej. W części Opcje wybrać Siła swobodnego obiektu.

Menedżer jest dostępny dla badań statycznych z wyczyszczoną opcją Duże przemieszczenie. Nie można wyszczególnić sił swobodnego obiektu na obiektach sztywnych.

Wybór

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Wyszczególnia wyniki względem wybranego lokalnego układu współrzędnych. Jeżeli nie wybrano żadnego elementu, siły swobodnego obiektu są wyszczególniane w odniesieniu do globalnego układu współrzędnych.
Wierzchołek lub punkt odniesienia dla lokalizacji momentu Wybrać punkt odniesienia lub wierzchołek, aby obliczyć momenty swobodnego obiektu względem wybranego punktu (wybór ramienia momentu). Jeżeli nie zostanie wybrany punkt odniesienia, momenty swobodnego obiektu nie zostaną obliczone.
Jednostki Ustawia jednostki danych wyjściowych.
Ściany, krawędzie lub wierzchołki Wyszczególnia wybrane elementy.
Aby dokładnie obliczyć moment swobodnego obiektu, należy wybrać krawędzie skorupy, a nie ściany skorupy.
Komponenty Wyszczególnia wybrane komponenty.

X

Siła w kierunku X wybranego układu współrzędnych odniesienia

T

Siła w kierunku Y wybranego układu współrzędnych odniesienia

Z

Siła w kierunku Z wybranego układu współrzędnych odniesienia

RES

Wypadkowa siła

  Aktualizuj Aktualizuje wyniki w oparciu o aktualnie wybrane elementy.

Siła swobodnego obiektu

Wyszczególnia siły swobodnego obiektu wybranych elementów i całego modelu.

Moment swobodnego obiektu

Wyszczególnia momenty swobodnego obiektu względem wybranego wierzchołka lub punktu odniesienia.
Aby obliczyć momenty swobodnego obiektu dla skorup, należy wybrać krawędzie skorup, a nie ich ściany.

Opcje wyświetlania

Wyświetlaj siły wypadkowe Gdy opcja ta jest zaznaczona, trzy wektory siły (komponenty X, Y i Z) są przekształcane w wypadkowy wektor siły. Wyświetlany jest tylko wypadkowy wektor siły.