Menedżer właściwości PropertyManager Porównaj wyniki

Można wyświetlać wiele wyników jednocześnie w podzielonych oknach. Można również wykreślać i porównywać wyniki pomiędzy różnymi badaniami Simulation i różnymi konfiguracjami.

Po przeprowadzeniu badań można wyświetlić jednocześnie maksymalnie cztery wykresy wyników w podzielonych oknach. Można porównać wykresy wyników z tego samego badania lub różnych badań. Badań symulacji mogą pochodzić z tej samej lub z różnych konfiguracji.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, kliknąć Porównaj wyniki w menedżerze poleceń CommandManager Simulation.

Opcje

Bieżące badanie Wyświetla wszystkie wykresy wyników z bieżącego badania. Można wybrać maksymalnie cztery wykresy wyników do wyświetlenia w podzielonych oknach. Domyślnie wybierane są pierwsze cztery wykresy w drzewie.
Wszystkie badania w tej konfiguracji Wyświetla wykresy wyników wszystkich badań opartych na tej samej konfiguracji. Można wybrać maksymalnie cztery wykresy wyników do wyświetlenia w podzielonych oknach.
Wszystkie badania we wszystkich konfiguracjach (wolniej) Wyświetla wykresy wyników wszystkich badań we wszystkich konfiguracjach.
Użyj ustawień z tego wykresu dla wykresów tego samego typu Stosuje ustawienia wybranego wykresu do wszystkich wykresów tego samego typu. Wybrać wykres z listy dostępnych wykresów w celu zsynchronizowania ustawień wybranego wykresy (tego samego typu).
Synchronizuj widoki Opcja Porównaj wyniki aktywna.

Synchronizuje orientację widoku (przesuwanie, powiększanie oraz obracanie) oraz rozmiar modelu wśród okienek widoku.

Zapisz obrazy jako Opcja Porównaj wyniki aktywna.

Zapisuje aktywne wykresy wyników z wieloma okienkami pliku formatu *.png, *.jpg lub *.bmp.

Nie można edytować ustawienia wykresu w trybie Porównaj wyniki. Dokonać wszelkich zmian w ustawieniach wykresu przed uaktywnieniem narzędzia Porównaj wyniki.