Lista modów

Pole Lista modów pozwala wyszczególnić częstotliwości rezonansowe dla aktywnego badania częstotliwości.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, po przeprowadzeniu badania częstotliwości kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Lista częstotliwości rezonansowych.

Lista modów

Nazwa badania Wyświetla nazwę aktywnego badania częstotliwości.
Liczba postaci drgań Wyświetla listę numerów modów.
Częstotliwość Wyszczególnia częstotliwości rezonansowe w radianach na sekundę i hercach.
Okresy Wyszczególnia okresy rezonansowe w sekundach.
Zapisz Zapisuje listę jako plik Excel (*.csv) lub jako zwykły plik tekstowy (*.txt).