Udział masy (Znormalizowany)

Istnieje możliwość wyszczególnienia współczynników udziału masy w globalnych kierunkach X, Y i Z, znormalizowanego względem masy całkowitej po uruchomieniu badania częstotliwości.

Współczynniki udziału masy są ważne dla określenia prawidłowości obliczonych modów w celu rozwiązania problemów dynamicznych z ruchem podstawowym. Wiele kodeksów wymaga, aby co najmniej 80% masy układu miało udział w określonych kierunkach.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, po przeprowadzeniu badania częstotliwości lub liniowego kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Lista udziału masy.

Nazwa badania Wyświetla nazwę aktywnego badania częstotliwości.
Liczba postaci drgań Wyświetla listę numerów modów.
Częstotliwość (Hz) Wyszczególnia częstotliwości rezonansowe w Hz.
Kierunek X Wyszczególnia współczynniki udziału masy w globalnym kierunku X dla każdego modu.

Zmienna Suma X zapisuje sumę wszystkich współczynników udziału masy w kierunku X.

Kierunek Y Wyszczególnia współczynniki udziału masy w globalnym kierunku Y dla każdego modu.

Zmienna Suma Y zapisuje sumę wszystkich współczynników udziału masy w kierunku Y.

Kierunek Z Wyszczególnia współczynniki udziału masy w globalnym kierunku Z dla każdego modu.

Zmienna Suma Z zapisuje sumę wszystkich współczynników udziału masy w kierunku Z.

Zapisz Zapisuje listę jako plik Excel (*.csv) lub jako zwykły plik tekstowy (*.txt).